اگر دختر نوجوون دور و اطرافتون هست که عاشق یه "جلبک" شده و هرچه بهش میگین اون پسر مناسب تو نیست، در شان و شخصیت تو نیست و اون در جواب میگه نه ما فرق داریم این کتاب رو بهش معرفی کنید بخونه ...
موثره(امتحان کردن جواب داده)

البته اگر خودتون آدم کتابخونی باشید و شاهکارهای ادبی رو خونه باشید شاید یه اثر ضعیف به نظر بیاد اما برای دخترهای نوجوان و دخترهایی که سریع عاشق میشن و چشم و گوششون رو رو ایرادت طرف می بندن و فکر می کنن خیلی حالیشونه و گوش به حرف کسی نمیدن خیلی آموزنده است.